AXUDAS ADSG


ORDE do 27 de febrero de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2014-2015.
 
Esta orde ten por obxecto regular as axudas á realización de programas de planificación zoosanitaria polas entidades recoñecidas pola Consellería do Medio Rural como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ADSG), e convocar estas axudas para o ano 2014/2015 en concorrencia competitiva.
 
 
No anexo IV desta orde recóllense os programas sanitarios mínimos que deber incluír a planificación zoosanitaria de cada ADSG.

O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro 7 de abril de 2014.


Voltar