AXUDAS SACRIFICIO OBRIGATORIO


ORDE do 21 de febrero de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas e actuación oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermedades dos animais, e se convocan para o ano 2014.

Esta orde establece as bases reguladoras e convoca para o ano 2014, podendo optar a estas axudas os titulares de explotacións de vacún nos seguintes supostos:

De animais que se sacrifiquen ou morran por resultaren reaccionantes ás probas diagnósticas de tuberculose, brucelose e lingua azul no gando vacún, ovino e cabrún , ou por ter convivido con animais enfermos e que sexan considerados sospeitosos polos veterinarios actuantes.

De animais e os seus produtos de calquera especie, sacrificados/mortos e/ou destruídos por motivos de sospeita  e/ou confirmación da presenza dalgunha das encefalopatías esponxiformes transmisibles.

De animais que morreran como consecuencia directa de actuacións, tratamentos e manipulacións preventivas ou con fins de diagnóstico e, en xeral, de animais que morran no contexto de medidas de execución de actuacións sanitarias oficiais impostas pola autoridade competente.

Supostos recollidos na Lei 8/2003, de sanidade animal.

 O prazo de presentación  de solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2014.
 

Voltar