Implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade do leite cru producido


A Consellería do Medio Rural publica hoxe a ORDE do 24 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade do leite cru producido e recollido nas explotacións e a súa certificación externa, e se convocan para o ano 2013.

As liñas de axuda serán as seguintes:

a) Axudas para asesoramento técnico básico na implantación das guías de prácticas correctas de hixiene en gandarías dedicadas á produción láctea.

 

b) Axudas para a certificación externa da implantación das guías, levada a cabo igualmente mediante os correspondentes programas. Esta liña de axudas incluirá un proceso de asesoramento técnico intensivo previo ao procedemento de certificación externa.

 

Poderán ser beneficiarios destas axudas as centrais de compra, as cooperativas e sociedades agrarias de transformación (SAT) que teñan entre os seus obxectivos a comercialización ou a transformación de leite, e as agrupacións e as asociacións de produtores de leite de acordo co establecido nos artigos 14.2 e 15.3 do Regulamento (CE) nº 1857/2006 da Comisión.

 

As solicitudes presentadas valoraranse a efectos da concesión das subvencións seguindo un baremo, no que entre outros, asigna un punto a aqueles programas que inclúan máis do 50% das explotacións acollidas á realización do control leiteiro oficial.


Voltar