AXUDAS SACRIFICIO OBRIGATORIO Axuda

05-03-2014

ORDE do 21 de febrero de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas e actuación oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermedades dos animais, e se convocan para o ano 2014.


AXUDAS ADSG Axuda

05-03-2013

ORDE do 27 de febrero de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2014-2015.