AXUDAS PARA PRODUTOS DE CALIDADE


ORDE do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

Estas axudas están destinadas aos agricultores que participen por primeira vez nun dos seguintes réximes de calidade:

Produción agrícola ecolóxica

Denominacións de orixe protexida
Indicación xeográfica protexida
Especialidades tradicionais garantidas

O prazo para a presentación de solicitudes remata o 15 de xuño de 2016.

ORDE

Voltar