Nova Xunta de Goberno Africor Pontevedra


 

En Asamblea Xeral de Africor Pontevedra, celebrada o pasado 17 de Xuño do 2.016, foi elexida a candidatura á Xunta de Goberno para os próximos 4 anos. Posteriormente en reunión do día 20 de Xuño acordouse o reparto dos respectivos cargos.
 
Presidente D. Rafael Méndez Guerra, de Agolada, Vicepresidente D. Manuel Villaverde Salgueiro, de Forcarei, Secretario  D. Paulino González Fernández, de Silleda, Tesoreiro D. Jesús María Montes Vázquez, de Rodeiro, Interventor D. Esteban Gestoso Bello, de A Estrada e os Vogais D. Gustavo Iglesias Meijome, de Lalín, D.Jesús Manteiga Claro, de Vila de Cruces e  D. José Manuel  Madriñan Castro, de Lalín.
 

 

 

 

 

Voltar