FEIRADEZA 2.016


 

XXXII EDICIÓN DE FEIRADEZA

XXII CONCURSO DE GANDO FRISÓN  FEIRADEZA 2.016

Calendario de Actividades

Venres día 9 de SETEMBRO

10:00 – 18:00 h.        ENTRADA DO GANDO, verificación da documentación e aloxamento no recinto.

Sábado día 10 de SETEMBRO

15:30 h.                    INAUGURACION DE FEIRADEZA 2016           

16:00 h.                    Inicio do Concurso, Seccións de Xatas e Xovencas.

18:15 h.                    XVI Concurso Novos Manexadores

Domingo día 11 de SETEMBRO

10:30 h.                    Concurso de vacas de Leite e Campionatos.

13:15 h.                    VIII Poxa de gando frison

14:30 h.                    Entrega de premios e sorteos.

14:40 h                     Clausura e Xantar.

 

SECCIÓNS E TÍTULOS DO CONCURSO

 

  NOTA: Tomaremos como referencia a data do 31 de Agosto do 2016 para encadrar os animais nas seccións.

   SECCIÓN 1: Xatas ata 8 meses. Nadas despois do 1 de Xaneiro de 2.016

SECCIÓN 2: Xatas de 8 a 10 meses. Nadas entre o 1 de Outubro e o 31 de Decembro do 2.015

SECCIÓN 3: Xatas de 11 a 13 meses. Nadas entre o 1 de Xullo e o 30 de Setembro do 2.015

SECCIÓN 4: Xatas de 14 a 16 meses. Nadas entre o 1 de Abril do 2.015 e o 30 de Xuño do 2.015.

SECCIÓN 5: Xovencas de 17 a 19 meses. Nadas entre o 1 de Xaneiro do 2.015 e o 31 de Marzo do 2.015.

SECCIÓN 6: Xovencas de 20 a 22 meses. Nadas entre o 1 de Outubro do 2.014 e o 31 de Decembro do 2.014.

SECCIÓN 7: Xovencas de 23 a 28 meses. Son as femias non paridas nadas entre o 1 de Abril e o 30 de Setembro de 2.014.

SECCIÓN 8: Xata Campiona

     Compiten a 1º e 2º clasificadas das seccións 1, 2, 3 e 4 ó título de Xata Campiona e Xata Subcampiona.

SECCIÓN 9: Xovenca Campiona

Compiten a 1º e 2º clasificadas das seccións 5, 6 e 7 ó título de Xovenca Campiona e Xovenca Subcampiona.

SECCIÓN 10:  Gran Campionato de Xovencas

Compiten a Xata Campiona e a Xovenca Campiona ó título de Gran Campiona de Xovencas.

SECCIÓN 11: Vacas en lactación ata 30 meses. Nadas despois do 1 Marzo de 2.014.

SECCIÓN 12: Vacas en lactación de 31 a 36 meses. Nadas entre o 1 de Setembro de 2.013 e o 28 de Febreiro de 2.014.

SECCIÓN 13: Vacas en lactación de 3 anos. Nadas entre o 1 Setembro de 2.012 e o 31 de Agosto de 2.013.

SECCIÓN 14: Vacas en lactación de 4 anos. Nadas entre o 1 Setembro de 2.011 e o 31 de Agosto de 2.012.

SECCIÓN 15: Vacas en lactación de 5 anos. Nadas entre o 1 Setembro de 2.010 e o 31 de Agosto de 2.011.

SECCIÓN 16: Vacas en lactación de 6 anos ou máis. Nadas antes do 1 de Setembro de 2.010.

SECCION 17: Vacas con produción vitalícea superior a 50.000 quilos (con datos a 31 de decembro)

SECCIÓN 18: Vaca Xoven Campiona.

Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 11 e 12. Acadando o título de vaca  Xove Campiona, e Vaca Xove Subcampiona.

SECCIÓN 19:Vaca Intermedia Campiona.

Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 13 e 14. Acadando o título de vaca Intermedia Campiona, e Vaca Intermedia Subcampiona.

SECCIÓN 20:Vaca Adulta Campiona.

Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 15, 16 e 17. Acadando o título de Vaca Adulta Campiona,  e Vaca Adulta Subcampiona.

SECCIÓN 21:Vaca premio Deputación de Pontevedra.

Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nacidas na Provincia. Acadando o título de Vaca  Campeona Provincial FEIRADEZA,   e Vaca  Subcampiona Provincial FEIRADEZA.

SECCIÓN 22:Mellor Descendencia de Vacas

Concederánselles un 1º e un 2º premio, segundo os puntos obtidos durante o concurso, ás femias nadas da mesma vaca, outorgándolle o premio ao proietario da vaca da que se puntúe a descendencia.

SECCIÓN 23:Mellor Criador

Compiten grupos de tres femias, nadas nunha mesma explotación, aínda que na actualidade pertenzan a distintos propietarios, acadando o título de Mellor Criador e 2º Mellor Criador.

SECCIÓN 24:Gran Campionato de Vacas

Compiten a Vaca Xove Campiona, a Vaca Intermedia Campiona, e a Vaca adulta Campiona, Acadando ó título de Vaca Gran Campiona.

Mellor Ubre. Concederase en cada unha das seccións de vacas un premio e título de mellor ubre da sección.

PREMIO ESPECIAL  XENÉTICA FONTAO S.A, concederase o animal, filla de toros do Programa de Mellora Gandeira de Galicia, o  mellor clasificado en cada sección individual según o seguinte baremo.

XATAS. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións  (1, 2, 3 e 4) 100 €

XOVENCAS. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións  (5, 6 e 7) 200 €

VACAS. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións (11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) 300 €

Voltar